Ohjeita iltarastien pitäjille

 

 

Kuva, joka sisältää kohteen diagrammi

Kuvaus luotu automaattisesti

 

 

 

 

Ohjeita iltarastien pitäjille  v. 2023

 

1.     Maksut

   -      aikuisen jäsenmaksu 10 €,  alle 16 v ( ml )  5 euroa,  perhemaksu  20 €

   -      jäsenmaksu maksettava mielellään 1.5. mennessä

   -      jäsenmaksun maksaneet  aikuiset iltarasteille 3 €,  maksamattomat 6 € 

   -      alle 16 v  seuran jäsenet ilmaiseksi,  jäsenmaksun maksamattomat 3 € 

           -     6 euroa seuran ulkopuolinen aikuinen

           -     3 euroa seuran ulkopuolinen nuori alle 16 v

           -     emit vuokra 3 euroa kaikilta,  myös seuran jäseniltä

 

-        Varuskuntalainen osallistuu  ilmaiseksi  ( pl emit-vuokra,  joka maksettava),  koska

Ilmasotakoulu maksaa kootusti syksyllä henkilöstön osallistumisen iltarasteille.  Sitä

varten iltarastipitäjien on varmistettava, että henkilö on varuskuntalainen ja  merkittävä

viralliseen tulosluetteloon henkilön  kohdalle myös joukko-osasto.  Tieto tarvitaan

rahastohoitajan tekemää lopullista laskutusta varten.

 

            Rahat on  iltarastien jälkeen  toimitettava mahdollisimman nopeasti rahastonhoitajalle  tai

            suoraan pankkiin  seuran  tilille     FI50 5221 7040 0124 00

 

2.     Ratojen suunnittelu ja rastien piirtäminen karttoihin  ocadilla

          -     suunnittele radat Matin antamalle kartalle ja varmista  maastokäynnein rastipisteet ja

                rastien välinen maasto uusien hakkuiden ym muutosten huomioimiseksi

          -     tee tarvittaessa maaston muutokset karttaan ja tiedot muutoksista Matille

          -     vie rastit maastoon

          -     suunnitelmat  ajoissa  ( 2 viikkoa ennen tapahtumaa)  Matille,  joka tulostaa kartat ja määritteet. 

 

3.     Iltarastimateriaali                   

          -    karttapohjat,  kartat ja tuloslaskennassa tarvittavat laitteistot,  kuten  lähtö- ja maalilaitteisto,

               emit-laitteistot,  invertteri,  emit- kilpailukortit sekä rastiliput haettava Matilta  riittävän ajoissa  ennen

               tapahtumaa

          -    opasteet  Malkamäen Petriltä tai kaikki  tarvittava materiaali edelliseltä pitäjältä

          -    tuloslaskentaan on käytettävä mielellään omaa tietokonetta

          -    materiaali on luovutettava tapahtuman jälkeen ensi tilassa seuraavalle järjestäjälle

          -    jos edellinen materiaali ei riitä,  Matilta  ja Petriltä saa tarvittavan lisämateriaalin

          -    rastit haettava maastosta mahdollisimman pian ja annettava seuraavalle rastien järjestäjälle

 

      4    Tulokset

          -    tulokset sähköpostitse tai henkilökohtaisesti mielellään jo samana iltana Kaarlelle

               (kaarle.pasonen@kolumbus.fi )  nettiä varten - viimeistään kuitenkin seuraavana päivänä.