TIKSUN TIEDOTE 1 / 2014

TIKSUN TIEDOTE  1 / 2021

 

Tulevaa toimintaa

Kuntorastitien järjestelyissä huomioidaan  Koronavirus.  Se tarkoittaa riittävien turvavälien noudattamista tapahtumissa.  Kuntorastien pitäminen aloitetaan  toukokuussa koronarajoitukset

huomioiden.  Tiedotus toteutetaan  pääosin seuran  internetsivuilla.  Kilpailujen painopiste on Keski-Suomen alueen kilpailutoiminnassa.  Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta  www.tiksu.net

 

Johtokunta

Puheenjohtaja,  kartta -,  emit - ja kuntorastivastaava sekä leikekirjan pitäjä  Matti Keskinen  040 5516078,  varapuheenjohtaja Raimo Lehosmaa,

rahastonhoitaja ja kilpailuihin ilmoittaja  Esko Äikäs  040 7487865,  sihteeri  Heikki Kaihlavirta  040 5028321,   kalustovastaava Petri Malkamäki ,

nuorisovastaava  Mikko Moilanen ja valmennusvastaava Kyösti Peltokangas.                                                                                                                                                                                    Johtokunnan ulkopuolisina ovat tiedottaja  Kati Kivelä ja internetsivujen ylläpitäjä  Kaarle Pasonen.

 

Jäsenyys

Seuraan voi liittyä kuka tahansa suunnistuksesta kiinnostunut henkilö.  Jäseneksi liittyminen vaatii jäsenmaksun maksamisen.  Liittymismaksua ei toistaiseksi peritä.                                                       

 

Jäsenmaksut   2021

Jäsenmaksut,  alle 16v  (ml)  5,00 €,  aikuiset 10,00 €,  perhejäsenmaksu 20,00 €,  on maksettava seuran tilille  FI50 5221 7040 0124 00   1.6. mennessä.  Viitenumeroksi merkitään 1009.  Jäsenluetteloa varten  henkilötiedot ( ikä ja sukupuoli )  annetaan lisäksi seuran sihteerille sähköpostiosoitteella  heikki.kaihlavirta@pp.inet.fi

 

Jäsenmaksun maksaneiden etuudet  2021

  1. Oikeus edustaa seuraa koulutus -, iltarasti – ja  kilpailutoiminnassa
  2. Omat iltarastit maksavat 3 euroa  jäsenmaksun maksaneilta seuran jäseniltä.  Alle 16 v (ml)  seuran  jäsenmaksun maksaneilta jäseniltä iltarastit ovat ilmaisia.  Kaikilta  seuran emitiä käyttäviltä peritään  kuitenkin emit – vuokra  3 €.  
  3. Seuran ulkopuolisilta osanottomaksu  on aikuisilta 6 €  ja alle 16-vuotiailta  (ml)  3 euroa ).
  4. Am- kilpailujen osanottomaksut maksaa seuran rahastonhoitaja,jolle halukkuus osallistumisesta on ilmoitettava.   Kansallisten osanottomaksut maksaa kukin itse.  SM - kilpailuihin  ilmoittaa  ja maksaa osanottomaksun kukin kilpailija itse.  Mahdollinen jälkikäteinen osanottomaksun korvaus  SM- kilpailuista suoritetaan kesäkauden päättyessä erikseen johtokunnan sopimalla tavalla.
  5. Am - kilpailujen matkoja kimppakyytiperiaatetta noudattaen  pyritään  maksamaan  0.15 € / km   300 euroon asti.  Yksin ajettaessa korvaus on 0,075 euroa.
  6. Nuorten kilpailuluvat korvataan.

 

Toimintasuunnitelmat pääkohtia

1.      Toiminnan pääpaino on omissa iltarasteissa,  aluemestaruuskilpailuissa ja lähialueen kansallisissa kilpailuissa.

2.      Kuntorastit aloitetaan toukokuussa  Korona -  epidemian rajoitteet huomioiden.  Kevään iltarastit pidetään yksittäissuorituksina  kunkin haluamaan aikaan keskiviikkoillasta klo 17.00 alkaen  sunnuntaihin klo 14.00 asti.  Rasteilla on vain rastilippu  -  ei leimasimia.  Kartat saa Tikkakosken Kukkakaupasta 3-6 euron hintaan.  Karttoja ei tarvitse palauttaa.

Syksyn iltarastit pyritään pitämään normaalilla tavalla.  Mikäli Koronan aiheuttamat rajoitukset jatkuvat,  iltarastien menettelytavoista  ilmoitetaan elokuun alussa  seuran internetsivuilla.

3.      Syksyn iltarastien vastuuhenkilön on tilitettävä osanottomaksut ja mahdolliset emit – vuokrat seuran tilille  FI50 7040 0124 00  ensi tilassa.   

4.      Iltarastimateriaalin saa Matti Keskiseltä.